MUDr. Libor Němec

Oční ambulance a iridologická poradna

Puškinova 63
682 17 Vyškov
Firemní telefon: +420 517 444 555 (mimo ordinační dobu nefunkční)
Mobilní telefon: +420 720 627 177 (mimo ordinační dobu nefunkční)
IČ: 64446271Co je aktuálního u nás?

V souvislosti s opatřeními v rámci COVID - 19 a rozhodnutím MZ ČR

 

Vstup do ambulnací možný pouze se zakrytými ústy a nosem rouškou.

 

Zároveň žádáme pacienty, aby nás kontaktovali a dohodli si náhradní termín v případech, kdy:

 • mají příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění nebo virozy,

 • naměří si den před návštěvou zvýšenou tělesnou teplotu nad 37°C,

 • jsou v karanténě či byli ve styku s osobou, která je v karanténě / mohla být zasažena nákazou koronaviru,


 

Přesný návod, jak se k nám dostat

Vzhledem k častým dotazům aktuálně bloudících a tápajících (i dobře vidoucích) pacientů se nejprve omlouvám za nedokonalé označení (ale platná legislativa umožňuje označení pouze velikosti do 50x50 cm, nelze tedy umisťovat dostatečně velké tabule, či šipky a ukazatele na chodníku, .... jako je to možné u ostatních OSVČ). Proto se pokusím poskytnout přesné určení polohy naší ambulance.

Nacházíme se v přízemí budovy STOMAPED, Puškinova 63, ve Vyškově. Vchod z ulice Puškinova - to je - "od věžáku", z místního parkoviště. Na této dlouhé stěně se v přízemí nachází celkem 5 samostatných vchodů - bráno zleva doprava - služební vchod do lékárny NA ZDRAVÍ - bez označení (NE), Oční optika EYES optik (dříve těhotenské oděvy Ladys) (NE), veterinární ordinace MVDr. Pospíšila- označeno (NE), STOMAPED  - TEN JE SPRÁVNÝ, a nakonec STOMAPED - menší rozměr označení nad dveřmi - na výšku (NE). Vstup správným vchodem ověříte na vstupních venkovních dveřích - levé křídlo,  na posledním řádku je umístěno jméno, případně na schránkách na dopisy po pravé straně hned za dveřmi - (nepočítám 2 velké kovové šedé schránky na laboratorní vzorky do Blanska a do Vyškova) - je to šestá v pořadí, počítáno ode dveří, označená naším jménem. Postupujte chodbou dále a odbočte doprava - po pravé straně jsou  nejprve dvoje dveře, patřící Soukromé přepravě pacientů, a pak už jsou naše dveře. Pokud ani tento návod nestačí, nezoufejte, a v případě obtíží vytočte 720 627 177  - my už Vás donavigujeme.

Objednací lhůty 1 měsíc dopředu?

S ohledem na negativní zkušenosti s objednáváním na delší dobu dopředu se snažíme nepřekračovat  interval 1 měsíc. Zajisté ani Vy nevíte jistě, co za 3 a více měsíců budete dělat, kde budete, .... A pokud by nastala změna, ať už u nás, či u Vás, a my Vás objednali za další  3 měsíce, rázem je z toho vyšetření za půl roku...  To tedy opravdu nechceme. S ohledem na aktuální situaci - po dovolelných a serii státních svátků - což se v objednávkovém sešitu hned projeví, jsme se dostali do situace, kdy máme problém uspokojit naše stávající pacienty a proto může nastat situace, kdy zcela noví pacienti nebudou moci být objednáni. I přesto, že se snažíme maximálně vyhovět a vyjít vstříc, máme tu restrikce ze strany pojišťoven (limity), klesající počet lékařů i potřebu vzít si sami dovolenou. Člověk míní, ale - jak snadno se vše změní. Holt, nejsme všemocní a celý svět nespasíme i když se na hlavu postavíme. 

Vítejte na stránkách Oční ambulance a Iridologické poradny MUDr.Libora Němce

Vítáme Vás na stránkách naší Oční ambulance a iridologické poradny, které byly původně určeny pouze pro poradnu iridologickou. Aktuální poměry si však vynutily jejich rozšíření i pro oční ambulanci, kde využíváme moderní a osvědčené metody. Snažíme se být dynamičtí, flexibilní a plně k dispozici. Naší předností je snaha o neustálé zkvalitňování, rozšiřování a vylepšování nabízených a poskytovaných služeb. Důkazem toho je stále vzrůstající počet spokojených klientů/pacientů.

Naleznete nás v přízemí STOMAPED, s.r.o., Puškinova 63, Vyškov (dříve budova dětské polikliniky vedle nemocnice)

Kontakt  na tel. číslech 517 444 555 (POZOR - mimo ordinační dobu je číslo odpojené), či 720 627 177 

Nezapomínáme ani na modernizaci technického vybavení

I když vybavení oční ambulance musí splňovat vyhláškou stanovené požadavky a nároky, nespokojili jsme se s pouhým základním vybavením. Počátačový perimetr i bezkontaktní perimetr zdomácněly a my je nahradili modernějšími modely, panfundoskop se stal nezbytným pomocníkem, a z nepřístrojových věcí máme další změny nábytkového vybavení. Každopádně ani toto není konečná. Avšak s  ohledem na zkušenost sliby-chyby raději nic neslibujeme a budeme informovat až poté, co se příslovečný sen stane skutečností - i z toho doůvodu, že stávající zařízení/vybavení je nutné v pravidelných intervalech obměňovat, tak jako tomu bylo v případě bezkontaktního tonometru,  či počítačového perimetru.Více zde: https://iridologie.webnode.cz/__________________________

Přijímáme nové pacienty.

Vážení   pacienti, 

v následujících odkazech naleznete užitečné informace , uvedené též na stránkách Státního zdravotního ústavu www.szu.cz a Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz . Jejich obsah se týká přístupu k probíhající epidemii koronavirem COVID-19 v Evropě.

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, kteří se v období od 7. března 2020 vrátili z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámili tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu a návštěvy v ordinaci. 
Praktický lékař u osob s trvalým pobytem v České republice, kteří se v období od 7. března 2020 vrátili z pobytu na území Itálie nebo z jiných přímo zasažených oblastí do České republiky, rozhodne o karanténě v délce 14 dnů.


Nevydávejte se do ordinace, ale situaci řešte telefonicky se mnou. Neohrozíte tak pacienty v čekárně a zabráníte tím dalšímu možnému šíření viru.


V případě potřeby uvádíme telefonních čísla Státního zdravotního ústavu

724 810 106 nebo 725 191 367.

Provoz na linkách je nepřetržitý.


Hlasovat

Informace o ordinaci MUDr. Libor Němec

Oční ordinace a iridologická poradna Vyškov http://iridologie.webnode.cz

Naše ordinace se nachází v přízemí budovy STOMAPED (bývalá stomatologická a dětská poliklinka u nemocnice), Puškinova 63, Vyškov. (přesný návod Jak se k nám dostanete naleznete na výše uvedených webových stránkách)

 

MUDr. Libor Němec poskytuje komplexní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči v oboru oftalmologie a iridologie/irisdiagnostiky + celostní medicíny

 

Proč právě iridologie?

Protože umožňuje určení zdravotních dispozic jedince podle obrazu jeho duhovky.

Duhovka představuje průmětovou plochu orgánových poruch, kde každý orgán má své projekční místo. Často vidíme odchylku od normálu ještě před tím, než skutečné onemocnění propukne. Proto je iridologie uznávaná i jako prostředek časné prevence. 

Procento úspěchu přesného určení místa potíží:

 • Cukrovka (diabetes mellitus) 95,0%
 • Orgánové postižení 90,2%
 • Hormonální systém 86,4%
 • Srdečně-cévní systém 81,6%
 • Nervový systém 79,9%
 • Lymfatický systém 75,0%
 • Pohybový aparát (svaly, kosti) 72,2%
 • Zápal mozkových blan 72,0%
 • Mozkový nádor 72,0%
 • Imunologické defekty 54,2%

Co iridologie odhalí snadno:

 • celkovou zdravotní dispozici
 • vrozené predispozice orgánů
 • oslabení i zvýšenou funkci orgánu
 • fyzickou a psychickou vyčerpanost
 • poruchy imunity
 • přetížení lymfatického systému
 • nedostatečná výživa
 • poruchy trávicího traktu a narušení střevní mikroflory
 • záněty v organismu
 • chronické procesy v organismu
 • cukrovku(diabetes mellitus)
 • otravy organismu
 • náběh na křečové žíly

Co iridologie nedokáže zjistit:

 • hladinu krevního tlaku
 • hladinu cholesterolu
 • hladinu krevního cukru
 • hladinu kyseliny močové
 • užívání drog
 • hadí uštknutí a jejich jedy
 • přítomnost těžkých kovů
 • pohlaví vyšetřovaného jedince
 • těhotenství, či pohlaví nenarozeného dítěte
 • chirurgické zákroky a jejich případnou nutnost
 • vnitřní krvácení
 • velikost nádoru
 • čas a příčinu poškození těla
 • vypadávání vlasů
 • chybění orgánu, či jejich vícečetnost
 • stranové převrácení orgánů
 • onemocnění výrazně potlačené léky
 • přítomnost onemocnění typu Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, sklerosis multiplex
 • přítomnost sexuálně přenosných onemocnění (syfylis, kapavka, AIDS, …)
 • odlišnou sexuální orientaci
 • přítomnost žlučníkových či ledvinových kamenů
 • určení délky života a pravděpodobné příčiny smrti

 

Jedním z možných vysvětlení je předpoklad, platný pro vyšetření EAV, či Vega. Nedochází totiž k přímému projevu daného orgánu, ale jak se tento orgán jeví tkáním a orgánům v bezprostředení blízkosti. Pokud tedy nedráždí okolní struktury, může být nález falešně normální. Druhým extrémem je totální vyčerpání organismu. V tom případě již buňky tkání nereagují adekvátně na jakékoli podněty, či dokonce nereagují vůbec.

Dále poskytujeme služby v oblasti celostní medicíny

Celostní medicína je komplexní označení pro alternativní medicínský přístup k pacientovi jako k celku a ne k jednotlivým nemocem a postiženým orgnánům/tkáním. Sdružuje v sobě přístupy akupunkturní, homeopatické, čínské medicíny, ale i další. Nedochází k léčení jen určité diagnosy, ale konkrétního člověka, kdy každý vyžaduje poněkud jiný, individuální, přístup.

Logicky tato vazba vyplývá i z výše uvedeného - jedna věc je určit správnou "diagnosu", ale nesmíme zapomínat i na tu druhou, nedílnou, součást - určení správného postupu, terapeutického. A to je právě doména Celostní medicíny.

 

Kdo byli moji učitelé?

Mgr. Kateřina Konrádová, MUDr. Teodor Rosinský, MUDr. Gustáv Solár, MUDr. Anna Ĺuptáková, MUDr. Josef Jonáš, MUDr. Radomír Růžička

Fotografie a videa

Kontaktní osoby

Lékař:

MUDr. Libor Němec

 • Lékařská fakulta absolvována v roce 1990
 • I. atestace proběhla v roce 1993 a II. atestace v oboru se uskutečnila v roce 2001
 • Předatestační příprava ve FN Brno - Pekařská od roku 1990 do atestace v roce 1993
 • Práce v oční ambulanci Nemocnice Vyškov od roku 1992 do konce roku 2011
 • Práce v soukromé oční ordinaci MUDr. Pecharové v Praze od roku 2002 do roku 2011
 • Ostatní důležité informace:
  • Základní zkouška z akupunktury v roce 1992
  • Základní kurz Homeopatie v roce 1994
  • Kurzy naturální medicíny A-D v letech 1995 - 1996
  • Od roku 1996 do roku 2002 soukromá praxe v Institutu celostní medicíny v Praze (u MUDr. Jonáše) včetně kurzu EAV
  • V letech 1997 - 2000 absolvování Univerzity nové doby, fakulty alternativní medicíny v Praze
  • Od roku 2002 dosud práce v Insitutu Přírodní medicíny v Praze
  • Iridologické kurzy v letech 2010 - 2011 (včetně kurzu Mgr. Konrádové)
  • Výčet přednáškové a publikační činnosti by zabral spoustu místa

 

Zdravotní sestra:

Petra Nováková

Absolvovala zdravotní školu v roce 2011

 

Email: iridology@seznam.cz

Čím se zabýváme?

Oftalmologie-oční lékařství Iridologie/irisdiagnostika Celostní medicína/alternativní medicína

Kde nás najdete?